Pelillistäminen on ollut yksi viime vuosina usein viljelty termi, jonka merkitystä moni ei varmasti täysin ymmärrä. Käytännössä pelillistäminen tarkoittaa, että pelaamisesta tuttuja elementtejä yhdistetään johonkin muuhun asiaan.

Helppo esimerkki on oppiminen, kun esimerkiksi kielen oppimisesta voidaan tehdä mielenkiintoisempaa lisäämällä siihen vaikka tasohyppelyä ja tarinankerrontaa. Pelillistämistä hyödynnetään paljon myös uhkapeleissä netissä.

Missä pelillistämistä hyödynnetään?

Pelillistämistä hyödynnetään usein, kun halutaan tehdä jostain asiasta mielenkiintoisempaa ja mukaansatempaavampaa. Tämä on helppo havaita esimerkiksi nettikasinoilla, joissa kolikkopelit ja muut kasinopelit ovat totuttua monipuolisempia ja sisältävät totuttua syvällisempiä tarinoita. Esimerkiksi suomalaisten suosiossa olevan Mr.Betin sivulla  https://mr.bet/fi/casino/type/slot voi nopeasti nähdä, mitä pelillistetty kolikkopeli netissä voi nykyisin tarkoittaa. Nykyaikaiset kolikkopelit netissä sisältävät esimerkiksi bonuspelejä, jotka tuovat pelin teemaan syvyyttä.

Koulutusalalla pelillistämisen elementit, kuten pisteet, merkit ja edistymispalkit, ovat parantaneet opiskelijoiden oppimismotivaatiota ja osallistumista. Tällä tavoin tylsältäkin tuntuvat sisällöt voidaan muuntaa mielenkiintoisiksi. Työpaikoilla pelimekaniikkojen käyttö tehtävien suorittamisessa ja saavutusten tunnustamisessa on puolestaan lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Tällä saralla tultaneen varmasti näkemään valtavasti vielä lisää, sillä pelillistämistä hyödynnetään vasta niin vähän, ja jos uusilla mekanismeilla työn tuottavuutta voidaan parantaa edes 2 %, se voi tarkoittaa suuria summia yrityksen liikevaihdossa.

Terveydenhuollossa pelillistettyjä sovelluksia on hyödynnetty maailmalla potilaiden sitouttamiseksi hoitosuunnitelmiin, mikä on johtanut parempiin terveystuloksiin ja lisännyt potilaiden itsehoitovalmiuksia. Tutkimukset tukevat näitä havaintoja ja todistavat pelillistämisen positiivisen vaikutuksen eri ympäristöissä. Ihan kaikkea ei kuitenkaan voida pelillistää, ja pelillistäminen vaatii huolellisen suunnitellun, sillä väärin tehtynä vaikutukset voivat olla myös negatiivisia.

Sisäistä motivaatiota ja palkitsemista

Pelillistäminen hyödyntää erilaisia motivaatiotekijöitä optimoidakseen käyttäjäkokemuksen, kannustamaan osallistumista ja parantamaan sitoutumista. Pelinsuunnittelijoiden onkin oltava hyvin perillä siitä, mihin pelillistämisen hyödyt perustuvat, sillä muutoin pisteiden keräämisestä ja muista elementeistä voi tulla täysin turhia. 

Pelillistämisessä korostetaan sisäisen motivaation merkitystä, esimerkiksi opiskelun tai työtehtävien suorittamiseksi. Käytännössä tämä näkyy elementteinä, jotka tukevat autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samaan aikaan voidaan hyödyntää myös palkitsemista, joka keskittyy ulkoisen motivaation rooliin, kuten pisteiden ja muiden palkintojen jakamiseen hyvin suoritetuista tehtävistä. On myös selvää, että kannustimet voivat lyhyellä aikavälillä lisätä motivaatiota, mutta niiden tehokkuus voi laskea ajan myötä. 

Yksi tärkeä elementti on myös vertailu muihin. On selvää, että ihmiset vertailevat paljon itseään muihin ja tämä voidaan hyödyntää tehokkaasti pelielementtien hyödyntämisessä eri aloilla. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi firman sisäisesti, jossa perinteisesti vain myynnissä on hyödynnetty kisailua.

Vaikutukset erilaisia erilaisissa ihmisissä

Pelillistämisen tehokkuus perustuu osittain ymmärrykseen siitä, miten erilaiset käyttäjäryhmät reagoivat pelielementteihin eri tavoin. Me ihmiset olemme monessa mielessä keskenämme erilaisia ja pelielementitkin voivat vaikuttaa erilaisiin ihmisiin eri tavoin. Jos henkilö on kilpailunhaluinen, voi hän syttyä, kun mukaan tulee hieman kisaamista ja haastetta. 

Sosiaaliset ihmiset puolestaan arvostavat yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, jolloin tällaiset pelielementit voivat olla heistä hyvin mielekkäitä. Monenlaiset uratykit ja saavuttamisesta nauttivat voivat pitää pelielementeistä, koska he voivat näin todistaa olevansa muita parempia ja tehokkaita ja saavat muutenkin lisää motivaatiota peleistä saatavan tunnustuksen kautta.

Parhaimmillaan pelillistämistä harkittaessa voidaankin ottaa huomioon erilaiset ihmistyypit ja räätälöidä elementit jopa niiden mukaan. Pelielementtien hyödyntämistä pohdittaessa onkin hyvä pohtia, mihin elementtien hyödyntäminen omassa organisaatiossa lopulta johtaa. 

Pelillistämiseen liittyy myös riskejä

Vaikka pelielementtien hyödyntäminen voikin olla monella alalla tehokasta, voi se tuoda mukanaan myös merkittäviä riskejä. 

  • Yksi keskeinen huoli liittyy käyttäjien manipulointiin, missä pelimekaniikkoja käytetään ohjaamaan käyttäjien toimintaa liiallisesti. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ylikuormituksena, kun käyttäjiä kannustetaan käyttämään kohtuuttomasti aikaa ja resursseja esimerkiksi pisteiden ja palkintojen keräämiseen.
  • Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu riippuvuutta edistäväksi, herättää kysymyksiä niin ikään. Jos pisteiden ja palkintojen keräämisestä tulee itseisarvo, ei sekään ole oikein motivaation kannalta.
  • Pelielementit eivät aina tehosta, vaan voivat vain olla aikasyöppö. Väärin suunniteltuihin pelielementteihin voi myös vain tuhriintua aikaan, sen sijaan, että henkilö suorittaisi normaalisti esimerkiksi työ- tai koulutehtäviään.

Käyttäjien hyvinvointi tulee siis asettaa etusijalle ja pelielementtien tuomat hyödyt tulee olla läpinäkyviä ja selkeitä. Vastuullinen pelillistäminen edellyttää jatkuvaa dialogia suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien välillä, jotta voidaan välttyä turhilta riskeiltä ja maksimoida saatavat hyödyt. Pelielementtien hyödyntäminen on usein jatkuva prosessi, joka ei tule kertaiskulla kuntoon.

Suomi voi näyttää tässä mallia

Pelillistäminen on Suomessa kasvava ilmiö, joka ulottuu koulutuksesta terveydenhuoltoon ja yritysmaailmaan. Suomalaisia oppimateriaaleja on jo vuosien ajan viety Eurooppaan ja kauemmaksi ja pelielementtien hyödyntäminen tällä alalla voi olla luultua tärkeämpää. Suomi tunnetaan pisa-tuloksissa menestyvänä maana, joten maassamme tehdyt oppimateriaalit voivat olla haluttua tavaraa monissa maissa. Oppimisen siirtyessä vuosi vuodelta entistä digitaalisemmaksi, voidaan myös moderneja pelielementtejä hyödyntää aivan uudella tavalla.

Myös Suomen korkeatasoinen peliteollisuus on syytä hyödyntää optimaalisesti tässä asiassa eri sektoreilla. Suomi pärjää erinomaisesti varsinkin mobiilipelien kehittämisessä, mutta esimerkiksi rahapelien kehittämisessä Ruotsi on aivan eri kastissa. Tulevaisuudessa kuitenkin suomalaiset kolikkopelit ja muut kotimaassa tehdyt rahapelit voivat poikia maahamme paljon työpaikkoja ja veroeuroja. Harppauksen ei pitäisi olla teknisesti suuri loikka, sillä kolikkopeli on loppujen lopuksi yksinkertainen verrattaessa sitä monipuolisiin mobiilipeleihin.

Uudet teknologiat avaavat lisää ovia

Tulevaisuudessa pelillistämisen käyttö on todennäköisesti laajenemassa entisestään, kun hyödyntämään päästään myös uusia teknologioita aina lohkoketjuista tekoälyyn ja lisätystä todellisuudesta virtuaaliseen todellisuuteen. 

Tekoäly voi personoida pelillistämisen elementtejä reaaliajassa, räätälöiden haasteita ja palkintoja yksilöllisten käyttäjäprofiilien mukaan, mikä parantaa sitoutumista ja motivaatiota. Tekoäly voi esimerkiksi tunnistaa käyttäjän kyvyt paremmin ja räätälöidä tehtäviä reaaliajassa tälle sopiviksi.

Virtuaalitodellisuus tarjoaa ennennäkemättömän mukaansatempaavia ympäristöjä, joissa pelielementtien hyödyntäminen voidaan hyödyntää aivan uusin keinoin. Lisätyn todellisuuden teknologiat voivat yhdistää pelillistämisen elementtejä käyttäjän fyysiseen ympäristöön, mikä niin ikään tarjoa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joista kaikkia ei vielä olla edes keksittykään. Tulevaisuussa pelillistäminen tapahtuu varmasti nykyistä datakeskeisemminkin, eli kokeilun sijaan dataa hyödynnetään pelielementtien käyttämisen optimoimiseksi entistä tehokkaammin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *