Markkinointikoordinaattori Palkka
Keskipalkka Vuodessa: 38,286 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 3,191 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 18.34 €/tunti

Suomessa markkinointikoordinaattorit ovat keskeisiä markkinointitoimintojen tukemisessa, markkinointisuunnitelmien toteuttamisesta erilaisten markkinointitoimien koordinointiin. Heidän roolinsa toimii siltaa markkinointitiimin ja muiden osastojen välillä, varmistaen markkinointistrategioiden onnistuneen toteutumisen.

Keskimääräiset Palkkatiedot

Oikotie Työpaikat -sivuston mukaan markkinointikoordinaattorien keskimääräinen kuukausipalkka on 3 425 €, palkkojen vaihdellessa 2 450 €:sta 4 150 €:iin​​. Toinen lähde, Palkkavertailu, asettaa keskiarvon hieman alhaisemmaksi, 2 956 € kuukaudessa, osoittaen kompensaation vaihtelua eri työnantajien ja toimialojen kesken​​.

Palkka Sijainnin ja Muiden Tekijöiden Mukaan

Vaikka Suomen sisällä alueellisista eroista ei ole tarkkaa tietoa, on kohtuullista olettaa palkkaeroja urbaanien alueiden, kuten Helsingin, ja maaseutualueiden välillä elinkustannusten ja markkinointiammattilaisten kysynnän vuoksi.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Useat tekijät voivat vaikuttaa markkinointikoordinaattorin palkkaan, mukaan lukien:

  • Koulutus ja Kokemus: Korkeampi pätevyys ja relevantti työkokemus voivat johtaa korkeampaan palkkaan.
  • Toimiala ja Yrityksen Koko: Palkat voivat vaihdella sen mukaan, millä sektorilla yritys toimii ja sen koosta.
  • Maantieteellinen Sijainti: Palkat kaupunkikeskuksissa ovat tyypillisesti korkeampia kuin vähemmän asutuilla alueilla.

Yhteenveto

Markkinointikoordinaattorit Suomessa ovat keskeisiä markkinointiosastojen sujuvassa toiminnassa. Heidän korvauksensa heijastaa heidän asemansa merkitystä, vaihdellen kokemuksen, koulutuksen, toimialan ja sijainnin mukaan.

Tehtävä tarjoaa lupaavan urapolun niille, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista, tarjoten mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen alalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *