Kouluterveydenhoitaja Palkka
Keskipalkka Vuodessa: 44,856 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 3,738 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 21.57 €/tunti

Kouluterveydenhoitajan tehtävä on kriittinen Suomen koulujärjestelmässä, sillä he edistävät oppilaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palkkataso vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, mukaan lukien sijainti, kokemus ja koulutustaso.

Palkkatilastot

Vaikka suoraa tietoa kouluterveydenhoitajien palkoista ei löytynyt, voimme käyttää yleisiä palkkatilastoja vertailukohtana. Vuonna 2021 Suomessa kokoaikaisesti työssä olevien palkkojen mediaani oli 3 315 euroa kuukaudessa, kun taas keskimääräinen kuukausipalkka oli 3 738 euroa​​.

Erityisesti Uudenmaan alueella mediaanipalkat olivat korkeimmat, 3 661 euroa kuukaudessa, kun taas Etelä-Savossa ne olivat alhaisimmat, 2 999 euroa kuukaudessa.

Palkan Eroavaisuudet

Kouluterveydenhoitajan palkka voi vaihdella alueellisesti. Uusimaa, Suomen taloudellinen keskus, tarjoaa tyypillisesti korkeampia palkkoja kuin muu maa. Tämä heijastaa elinkustannusten eroja ja kysyntää koulutetuille terveydenhoitajille.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Kouluterveydenhoitajan palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Sijainti: Eroavaisuudet elinkustannuksissa ja paikallinen taloustilanne voivat vaikuttaa palkkaan.
  • Kokemus: Työkokemuksen kertyminen voi johtaa palkankorotuksiin.
  • Koulutustaso: Korkeampi koulutus voi mahdollistaa paremman palkkauksen.
  • Työnantaja: Julkinen sektori ja yksityinen sektori voivat tarjota eri palkkatasoja.

Neuvola Terveydenhoitaja Palkka

Vaikka erityistä tietoa neuvola terveydenhoitajien palkoista ei löytynyt, on yleisesti tiedossa, että terveydenhuollon ammattilaisten, mukaan lukien neuvola terveydenhoitajat, palkkaus noudattaa samankaltaisia kriteerejä ja rakenteita kuin muut terveydenhuollon työntekijät.

Kouluterveydenhoitajien palkkaus Suomessa heijastaa työn vastuullisuutta ja merkitystä yhteiskunnassa. Alueelliset eroavaisuudet ja koulutustaso ovat merkittäviä tekijöitä palkkauksessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *