Keskipalkka Vuodessa: 32,400 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 2,850 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 16.63 €/tunti

Suomessa sosionomin ammatti kattaa laajan kirjon vastuualueita lastensuojelusta vanhusten hoitoon, mikä vaikuttaa merkittävästi odotettavissa olevaan palkkaan tällä alalla. Sosionomin mediaanikuukausipalkka on noin 2 700 euroa, vaihdellen 2 100 eurosta 3 800 euroon.

Keskimääräinen kuukausipalkka on hieman korkeampi, noin 2 850 euroa, mikä viittaa vaihteluun kokemuksen, sijainnin ja tietyn työroolin perusteella​​.

Palkat Alueittain

Sosionomien palkat voivat vaihdella huomattavasti eri puolilla Suomea, suuremmissa kaupungeissa ja metropolialueilla, kuten Helsingissä, todennäköisesti tarjotaan korkeampia palkkoja elinkustannusten heijastamiseksi.

Tarkemmat alueelliset palkkavertailut vaativat kuitenkin tarkempaa dataa, joka voi vaihdella sosionomien kysynnän ja kyseisten alueiden elinkustannusten mukaan.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Useat tekijät voivat vaikuttaa sosionomin palkkaan Suomessa:

  • Koulutustausta ja lisäpätevyydet
  • Aiempi työkokemus
  • Työrooliin sisältyvät vastuualueet
  • Työpaikan maantieteellinen sijainti

Erityisesti koulutustason ja tietyn alan, kuten lastensuojelun tai vanhusten hoidon, erityiskokemuksen voidaan odottaa johtavan korkeampiin palkkoihin.

Varhaiskasvatuksen Sosionomien Palkat

Varhaiskasvatuksen sosionomien, tunnettu myös nimellä “varhaiskasvatuksen sosionomi,” palkkaus on hieman erilainen. Kunnallisella sektorilla varhaiskasvatuksen sosionomin määritetty vähimmäiskuukausipalkka on 1. kesäkuuta 2023 alkaen 2 586,64 euroa KVTES:n mukaisesti. Tätä palkkaa voidaan pitää peruspalkkana, johon voi saada korotuksia yksilöllisten sopimusten perusteella, jotka ylittävät tämän vähimmäismäärän​​.

Yhteenvetona sosionomien palkat Suomessa heijastavat heidän työnsä välttämättömyyttä ja monipuolisuutta. Vaikka peruspalkat tarjoavat lähtökohdan, todelliset ansioit voivat vaihdella huomattavasti tekijöiden, kuten sijainnin, koulutuksen ja työsektorin perusteella.

Varhaiskasvatuksen sosionomeilla on selvä lähtöpalkka työehtosopimusten mukaan, mikä jättää neuvottelumahdollisuuksia työntekijän pätevyyksien ja tehtävien monimutkaisuuden perusteella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *