Rakennussiivooja Palkka
Keskipalkka Vuodessa: 27,900 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 2,325 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 13.36 €/tunti

Rakennussiivooja, ammatti joka keskittyy rakennusprojektien siisteyden ja turvallisuuden ylläpitämiseen työmailla, on välttämätön osa rakennusalaa. Tämän ammattiryhmän palkkaus Suomessa vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten työkokemuksen, sijainnin ja vastuun määrän perusteella.

Keskimääräinen Palkka

Vuonna 2024, rakennussiivoojien keskipalkka Suomessa on ilmoitettu olevan 2,325 euroa kuukaudessa. Palkat vaihtelevat suuresti; alimman 10% ansaitessa noin 1,300 euroa ja ylemmän 10% ansaitessa jopa 2,975 euroa kuukaudessa.

Mediaanipalkka on 2,600 euroa kuukaudessa, mikä on hieman alempi kuin Suomen yleinen mediaanipalkka.

Palkan Muutokset Alueittain

Helsinki, kuten odottaa saattaa, tarjoaa yleensä korkeampia palkkoja johtuen korkeammista elinkustannuksista verrattuna muihin alueisiin Suomessa. Vaikka tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, yleinen trendi osoittaa, että suurissa kaupungeissa ja talouskeskuksissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, maksetaan korkeampaa palkkaa kuin maaseutualueilla.

Tekijät, Jotka Vaikuttavat Palkkaan

Palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Työntekijän koulutus ja työkokemus
  • Työtehtävään sisältyvät vastuualueet
  • Työpaikan maantieteellinen sijainti

Laitossiivoojan Palkka

Verrattaessa rakennussiivoojien palkkoja laitossiivoojien palkkoihin, huomataan, että laitossiivoojien palkkaus on hieman alhaisempi, mediaanipalkan ollessa 1,950 euroa kuukaudessa.

Laitossiivoojat ovat vastuussa ylläpidon ja siivouksen tehtävistä erilaisissa laitoksissa, kuten sairaaloissa ja kouluissa, mikä heijastaa palkkarakennetta ja työn vaatimustasoja verrattuna rakennussiivoojiin.

Johtopäätökset

Rakennussiivoojien palkka Suomessa heijastaa työn fyysisen luonteen ja vaatimustason lisäksi myös maantieteellisen sijainnin merkitystä. Alueelliset erot, koulutus ja työkokemus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat palkkaan.

Rakennusalan kehittyessä ja projektien monimutkaistuessa, ammattitaitoisten rakennussiivoojien kysyntä säilyy korkeana, mikä voi vaikuttaa palkkatasoon tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *