Putkimies
Keskipalkka Vuodessa: 38,598 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 3,217 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 18.56 €/tunti

Putkimiehen työ on ammattitaitoa vaativa tehtävä, joka on välttämätön osa rakennusteollisuutta ja kiinteistöjen ylläpitoa. Heidän työnsä kattaa laajan kirjon tehtäviä, aina asennuksista korjauksiin ja huoltoon. Palkkaus vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten kokemuksen, sijainnin ja työnantajan mukaan.

Keskimääräiset Palkat

Putkimiehen keskipalkka Suomessa on noin 3 233 euroa kuukaudessa. Tämä keskiarvo perustuu 225 putkimiehen ilmoittamaan palkkaan. Palkkahaitari ulottuu 1 300 eurosta aina 8 000 euroon kuukaudessa, mikä kuvastaa alalla esiintyvää laajaa vaihtelua​​.

Putkiasentajan, toisen nimityksen putkimiehelle, mediaanipalkka on 3 200 euroa kuukaudessa, jossa pienimmät palkat ovat 1 400 euroa ja suurimmat jopa 16 000 euroa kuukaudessa​​.

Alueelliset Erot

Palkat vaihtelevat merkittävästi eri alueiden välillä. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla putkimiehet voivat ansaita merkittävästi enemmän kuin muualla Suomessa, joissakin tapauksissa jopa yli 10 000 euroa kuukaudessa​​.

Tämä ero heijastaa suurempia elinkustannuksia ja työn kysyntää pääkaupunkiseudulla.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Putkimiehen palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Kokemus ja koulutus: Laajempi kokemus ja erikoistuminen tietyille alueille voivat merkittävästi nostaa palkkaa.
  • Sijainti: Suuremmissa kaupungeissa ja talouden keskuksissa palkat ovat yleensä korkeampia.
  • Työnantaja: Julkinen sektori, yksityiset yritykset ja itse yrittäjänä toimiminen tarjoavat erilaisia palkkatasoja.
  • Työsopimuksen ehdot: Urakka- tai tuntiperusteiset sopimukset voivat vaikuttaa ansioihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että putkimiehen ura Suomessa tarjoaa kilpailukykyisen palkan, joka heijastaa ammatin vaativuutta ja tarpeellisuutta.

Alueelliset erot ja henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten kokemus ja koulutus, vaikuttavat merkittävästi ansioihin, tarjoten mahdollisuuksia palkkakehitykseen ammattitaidon karttuessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *