Moni rahapelejä pelaava on saattanut joskus miettiä, miltä tuntuisi olla ruudun toisella puolella eli työskennellä kasinoalalla. Kasinoala on todella laaja ja erilaisia työtehtäviä löytyykin aivan laidasta laitaan. Näin ollen alalle voi pyrkiä useammalla eri koulutuksella tai työkokemuksella. 

Kasinoala kasvaa jatkuvasti ja uusia kasinoita sekä pelinvalmistajia syntyy tiuhaan tahtiin. Näiden myötä luonnollisestikin myös uusia työpaikkoja avautuu. Kukaan kuitenkaan haluaa tuskin hyväntekeväisyyttä tehdä, vaikka ala kiinnostaisikin. Näin ollen monilla herääkin kysymys kasinoalan palkoista. 

Kasinoalalla oikeastaan vain taivas on rajana niin palkan kuin urakehityksenkin suhteen. Poraudumme seuraavaksi hieman tarkemmin siihen, minkälaisia mahdollisuuksia alalla on. 

Millaisia työpaikkoja kasinoalalla on?

Kasinoalalla riittää monenlaista työtehtävää aina asiakaspalvelijoista esimiestehtäviin. Nettikasinot, vedonlyöntiyhtiöt ja pelinvalmistajat tarvitsevat monen eri alan osaajia. 

Erilaisiin tehtäviin rekrytoidaan ammattilaisia, mutta myös niitä, joilla ei ole kasinoalan kokemusta, eikä välttämättä edes mitään erikoistaitoja. Joskus vain esimerkiksi suomen kieli riittää. Kasinoalan yritys antaa aina työtehtävään kattavan perehdytyksen.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelija on yksi kasinoalan yleisimmistä ammateista ja siitä moni aloittaakin alalla uransa. Asiakaspalvelijoita tarvitaan jokaisella kasinolla, joten työpaikkoja on myös paljon. Se, mitä työtehtäviä asiakaspalvelijalle kuuluu, riippuu täysin kasinosta. 

Tyypillisimmin asiakaspalvelijan tehtävänä on vastata asiakaspalautteisiin sekä ottaa vastaan asiakkaiden yhteydenottoja live-chatin, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 

Asiakaspalvelijalta vaaditaan ongelma- ja pulmatilanteiden ratkaisukykyä, hyviä hermoja, rauhallista asennetta ja paineensietokykyä. Moni, joka on ollut kasinoalan asiakaspalvelutehtävissä tietää, että asiakkailta voi joskus tulla kylmää kyytiä – erityisesti heiltä, jotka ovat näreissään menettämistään rahoista. Palaute kohdistuu tällöin nimittäin asiakaspalvelijoihin, joihin pelaajat saavat yhteyden. 

Nettikasinoiden asiakaspalvelu on usein vuorotyötä. Monilla kasinoilla asiakastuki on avoinna 24/7, jolloin työvuoroja on kolme: aamu-, ilta- ja yövuoro. 

Palkkaus asiakaspalvelussa voi olla joko tunti- tai kuukausikohtainen. Alkupalkka lähtee monilla kasinoilla 2 000 euron kuukausipalkasta, mutta se voi nousta huomattavasti korkeammaksi kokemuksen myötä. Myös erilaiset bonukset sekä esimerkiksi yövuorot voivat nostattaa palkkaa. 

Sisällöntuottaminen ja käännöstyöt

Kasinoalan yritykset tarvitsevat sisällöntuottajia ja kääntäjiä, sillä, kuten millä tahansa muullakin verkkosivulla, myös esimerkiksi kasinoilla ja pelinvalmistajien sivuilla on aina tekstiä. Tähän kaivataan ammattimaista osaamista, jotta sivut ovat laadukkaat. Pienetkin kielivirheet ja puutteelliset käännökset vaikuttavat merkittävästi yleiseen käyttökokemukseen. 

Sisällöntuottaja voi esimerkiksi kirjoittaa suoraan nettikasinoille peli-infoja tai tietoa uusista kampanjoista. Vaihtoehtoisesti sisällöntuottaja voi myös kirjoittaa esimerkiksi kasinoarvosteluja niitä tuottaville arvostelusivustoille, joista yhtenä mainittakoon suosittu Kasinoseta.com. 

Kääntäjät puolestaan kääntävät tekstejä, arvosteluja tai esimerkiksi käyttöehtoja useimmiten englannista suomeksi. Niin sisällöntuottajat kuin kääntäjätkin voivat olla joko kasinon palkkalistoilla tai toimia yrittäjinä ja tarjota palveluitaan useammille eri tahoille. 

Palkkaus sisällöntuottajan ja kääntäjän työssä voi nettikasinoiden palkkalistoilla olla kiinteä summa tai määräperusteinen. Palkkaa voidaan maksaa esimerkiksi 0,08 – 0,15 € jokaiselta kirjoitetulta sanalta. Tässäkin kokemuksen myötä summat usein kasvavat. 

Graafinen suunnittelu, ohjelmointi ja hakukoneoptimointi 

Kuten arvatakin saattaa, kasinoalalla tarvitaan teknisen alan ammattilaisia, jotta sivut ja pelit toimivat. Toimivuuden lisäksi myös ulkoisella olemuksella on suuri merkitys. 

Graafinen suunnittelija vastaa usein sivuston käyttöliittymästä ja visuaalisesta ilmeestä. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi pelien käyttöliittymien, verkkosivustojen ulkoasujen, mainosmateriaalien ja muiden visuaalisten elementtien suunnittelu ja toteutus. Graafiset suunnittelijat voivat myös osallistua pelien visuaaliseen suunnitteluun.

Ohjelmoijan työhön kuuluu puolestaan esimerkiksi uusien kasinopelien kehittäminen, verkkosivuston kehittäminen ja ylläpito, maksuvaihtoehtojen integrointi, sivuston haavoittuvuuksien tarkastelu ja korjaaminen sekä varmistaminen, että tietojenkäsittely noudattaa alan standardeja ja säädöksiä. Ohjelmoijat voivat myös kehittää työkaluja ja järjestelmiä, joiden avulla kerätään ja analysoidaan dataa pelaajien toiminnasta. 

Hakukoneoptimoijan työtehtävään kuuluu puolestaan kasinon tai pelinvalmistajan näkyvyyden lisääminen netissä, jotta asiakkaat löytävät niiden pariin. 

Näiden töiden palkkaus riippuu useasta eri tekijästä, kuten kokemuksesta ja siitä, onko kyseessä kertaluontoinen projekti, säännöllinen ylläpito vai pitkäkestoinen homma. Tuntipalkka lähtee usein noin 15 eurosta, mutta se voi kohota huomattavasti korkeammalle. Kertaluontoisen projektin arvo on usein tuhansia euroja, mutta näistäkin keskustellaan aina erikseen. 

Maksu- ja turvallisuusosasto

Nettikasinoilla maksuosasto on tärkeässä roolissa, sillä se huolehtii rahansiirroista kasinon ja pelaajien välillä. Maksuosaston vastuulla on yhteistyö eri maksupalveluntarjoajien kanssa, rahansiirtojen turvallisuuden varmistaminen sekä mahdollisten maksuongelmien ratkominen.

Yleisimpiä tehtävänimikkeitä maksuosastolla ovat muun muassa maksuliikenneanalyytikko, maksuliikennekoordinaattori ja maksuliikennepäällikkö. Analyytikot seuraavat rahaliikennettä ja auttavat tunnistamaan mahdollisia ongelmia tai huijauksia. Näiden palkat pyörivät usein 2 000 – 3 000 eurossa. 

Koordinaattorit voivat puolestaan olla vastuussa tietyistä maksutavoista ja markkinoista. Heidän tehtävänään on varmistaa sujuva rahaliikenne. Koordinaattoreiden palkka pyörii usein samoissa lukemissa analyytikkojen kanssa. 

Maksuliikennepäällikkö johtaa puolestaan maksuosastoa. Se vastaa toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista. Palkka on usein huomattavasti korkeampi kuin edellä mainituilla, usein lähtien 5 000 eurosta. 

Turvallisuusosasto vastaa puolestaan tietoturvakäytäntöjen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Se seuraa jatkuvasti kasinon tai pelinvalmistajan järjestelmiä mahdollisten tietoturvauhkien varalta. Turvallisuusosasto on valmiudessa reagoimaan mahdollisiin tietovuotoihin tai tietoverkkojen hyökkäyksiin. Osaston työtehtäviin kuuluu monilla nettikasinoilla myös KYC-prosessin mukaisten asiakirjojen läpikäyminen. Näissäkin hommissa usein kokemus vaikuttaa palkkaan, mutta lähtöpalkka on usein 3 000 ylöspäin. 

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi on yksi uusimmista kasinoalan ammateista. Tähän sisältyy muutamakin eri työtehtävä, kuten striimaaminen ja affiliate-markkinointi.

Nettikasinoilla pelaamista voi striimata esimerkiksi Twitchissä tai Kick.comissa. Kasinostriimaajat tekevät rahaa sillä, että heidän striimiensä kautta katsojat tallettavat kasinoille. Tiettävästi Suomen suurimmat kasinostriimaajat tienaavat yli 100 000 euroa vuodessa, mutta kansainvälisellä tasolle luku voi olla moninkertainen. 

Affiliate-markkinointi voi tapahtua puolestaan verkkosivujen tai esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. Kasinoaffiliaatit ovat yrityksiä tai henkilöitä, jotka ohjaavat liikennettä nettikasinoille ja saavat näin komissiota. Mainostaminen voi tapahtua verkossa esimerkiksi kasinoarvosteluja tekevillä sivuilla tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa. 

Esimiestehtävät 

Kasinoalan johtotehtävissä olevat henkilöt, kuten toimitusjohtajat ja muut ylimmän johdon jäsenet, saavat usein huomattavasti suurempaa palkkaa kuin yrityksen työntekijät. Tämä johtuu etunenässä suuresta vastuusta, joka heillä on yrityksen menestyksen ja kasvun suhteen. Toimitusjohtajien ja muiden johtotehtävässä olevien henkilöiden työtehtävät voivat vaihdella merkittävästikin. 

Toimitusjohtajien palkat vaihtelevat suuresti toimialasta, yrityksen koosta, maantieteellisestä sijainnista ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Suurimpien kansainvälisten yritysten, kuten Betssonin, toimitusjohtajien palkat ovat korkeita. Vuosipalkka voi olla jopa yli miljoona euroa. Palkka koostuu usein sekä peruspalkasta, mahdollisista bonuksista että osakkeiden hankintaohjelmista. 

Huomioitavaa kasinoalalla työskentelystä 

Eniten kasinoalan työpaikkoja löytyy Maltalta ja Virosta, joissa moni suomalaisille suunnattu nettikasino operoi. Koska nämä maat kuuluvat ETA-alueeseen, voi töihin hakea ilman minkäänlaista byrokraattista paperisotaa. 

Vaatimuksena on usein suomen kielen lisäksi suhteellisen hyvä englannin kielen taito – niin kirjallisesti kuin suullisesti. Kaikkien kasinoalalla työskentelevien on noudatettava työnantajan määräämiä käytäntöjä ja turvallisuusohjeita. Vaatimuksena alalle on aina myös puhdas rikosrekisteri, joka on toimitettava työnantajalle. 

Suurin osa työpaikoista vaatii myös, että työnteko tapahtuu siellä, missä kasino sijaitseekin. Edessä on tällöin siis muutto. Moni työpaikka maksaa rekrytoimansa suomalaisen työntekijän matkan paikan päälle ja järjestää usein myös ilmaisen majoituksen ainakin muutamaksi viikoksi. 

Erityisesti Maltalla kasinoalan yritykset kilpailevat hyvistä työntekijöistä, joten palkankorotuksen voi saada huomattavasti helpommin kuin Suomessa. Lisäksi moni yritys tarjoaa muita rahanarvoisia etuja, kuten ilmaisia aterioita, liikuntaetuja, työterveyspalvelut sekä hulppeita henkilöstöjuhlia. 

Verot maksetaan aina siihen maahan, missä työskentely tapahtuu. Maltalla verotus on progressiivinen, mutta kevyempi kuin Suomessa. Virossa on puolestaan käytössä tasaveromalli. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *