koulukuraattori palkka
Keskipalkka Vuodessa: 35 238
Keskipalkka Kuukaudessa: 2 937 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 16,88 €/tunti

Koulukuraattorit ovat keskeisiä tukemassa oppilaiden hyvinvointia ja akateemista menestystä Suomen kouluissa. Heidän tehtävänsä ovat moninaiset, sisältäen sosiaalisen ja emotionaalisen tuen tarjoamisen oppilaille, yhteistyön tekemisen perheiden ja opettajien kanssa sekä koordinoinnin muiden sosiaalipalveluiden kanssa.

Keskimääräiset Palkkatiedot

Koulukuraattorin keskipalkka vaihtelee hieman lähteen mukaan. Yksi raportti ehdottaa keskimääräistä kuukausipalkkaa olevan noin 2 773 €​ ​. Toinen lähde viittaa hieman korkeampaan keskiarvoon, noin 3 100 € kuukaudessa, palkkojen vaihdellessa 2 850 €:sta 3 300 €:oon enemmistölle palkoista​​.

Palkka Sijainnin ja Muiden Tekijöiden Mukaan

Vaikka Suomen sisällä alueellisia palkkaeroja ei eritellä tarkasti, on järkevää olettaa, että palkat urbaaneilla alueilla, kuten Helsingissä, saattavat olla korkeampia verrattuna maaseutualueisiin, heijastaen yleistä suuntausta monissa ammateissa elinkustannusten ja palveluiden kysynnän vuoksi.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

  • Koulutus ja Aiempi Kokemus: Korkeammat pätevyydet ja relevantti kokemus voivat johtaa korkeampaan palkkaan.
  • Vastuualueet: Tehtävien laajuus ja vastuualueet voivat vaikuttaa ansiotasoon.
  • Maantieteellinen Sijainti: Palkat voivat vaihdella urbaanien ja maaseutualueiden välillä.

Yhteenveto

Koulukuraattorin rooli on sekä haastava että palkitseva, vaatien ammattipätevyyksien ja henkilökohtaisten taitojen yhdistelmää tukemaan opiskelijoiden koulutuksellisia ja emotionaalisia tarpeita.

Palkka heijastaa tämän roolin merkitystä Suomen koulutusjärjestelmässä, vaihdellen kokemuksen, sijainnin ja tehtävän erityisvastuiden mukaan. Ammatti tarjoaa merkityksellisen urapolun niille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään nuorten hyvinvointia ja kehitystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *