Kirjastonhoitaja Palkka
Keskipalkka Vuodessa: 30,252 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 2 521 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 14.54 €/tunti

Kirjastonhoitajat ovat keskeisiä toimijoita tiedon levittämisessä ja lukemisen edistämisessä yhteisöissä ympäri Suomea. Heidän palkkansa heijastaa koulutuksen, kokemuksen ja maantieteellisen sijainnin monimuotoisuutta.

Keskimääräinen Palkka

Kirjastonhoitajan keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on 2 521 euroa. Tämä luku perustuu 72 kirjastonhoitajan anonymisoituihin palkkatietoihin. Palkka voi vaihdella suuresti, alimmasta 1 400 eurosta korkeimpaan 3 700 euroon, osoittaen merkittävää vaihtelua alalla​​.

Vastaavan kirjastonhoitajan mediaanipalkka on 3 045 euroa kuukaudessa, ja suurin osa palkoista sijoittuu 2 832 euron ja 3 364 euron välille​​.

Alueelliset Erot

Alueelliset erot ovat merkittäviä kirjastonhoitajien palkkauksessa. Esimerkiksi Kouvolan, Kaarinan ja Tampereen kaupungeissa kirjastonhoitajien palkat vaihtelevat suuresti, heijastellen paikallista taloudellista tilannetta ja kustannustasoa​​.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Kirjastonhoitajien palkkaan vaikuttavat useat tekijät, kuten:

  • Koulutus ja erikoistumisala
  • Työkokemus
  • Työtehtävän vaativuus ja vastuun määrä
  • Työnantajan sektori (julkinen vs. yksityinen)
  • Maantieteellinen sijainti

Erityisesti koulutus ja työkokemus ovat merkittäviä, sillä ne lisäävät kirjastonhoitajan pätevyyttä ja kykyä hoitaa monimutkaisempia tehtäviä. Lisäksi työpaikan sijainti voi vaikuttaa palkkaan merkittävästi, etenkin suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla, joissa elinkustannukset ovat korkeammat.

Yhteenveto

Kirjastonhoitajien palkka Suomessa kuvastaa laajaa vaihtelua, joka johtuu useista eri tekijöistä, kuten koulutuksesta, kokemuksesta ja työn sijainnista.

Alalla työskentelevät voivat odottaa saavansa palkkaa, joka heijastaa heidän kvalifikaatioitaan ja vastuualueitaan, mutta myös alueelliset erot vaikuttavat merkittävästi ansioihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *