Automaalari Palkka
Keskipalkka Vuodessa: 37,998 €
Keskipalkka Kuukaudessa: 3,167 €/kk
Keskipalkka per Tunti: 18.20 €/tunti

Suomessa automaalareiden ammattilaiset ovat erikoistuneet ajoneuvojen maalaamiseen. Heidän työnsä on keskeistä sekä autoteollisuuden valmistuksessa että korjausalalla, varmistaen ajoneuvojen virheettömän viimeistelyn.

Keskimääräiset Palkkatiedot

Automaalareiden mediaanikuukausipalkka on 3 425 €, palkkojen vaihdellessa 2 400 €:sta 5 150 €:iin​ (Oikotie Työpaikat)​. Toinen lähde ilmoittaa keskimääräisen kuukausipalkan olevan 2 908 €, perustuen 203 ilmoitettuun palkkaan​ (Palkkavertailu)​.

Palkka Sijainnin ja Muiden Tekijöiden Mukaan

Vaikka tarkkoja alueellisia tietoja ei ollut yksilöity, on yleistä, että palkat urbaaneilla alueilla, kuten Helsingissä, ovat korkeammat elinkustannusten ja ammattitaitoisen työvoiman kysynnän vuoksi.

Palkkaan Vaikuttavat Tekijät

Useat tekijät vaikuttavat automaalareiden palkkaan Suomessa:

  • Kokemus ja Koulutus: Kokeneemmat ja erikoiskoulutetut maalarit voivat vaatia korkeampia palkkoja.
  • Työnantaja ja Toimiala: Palkat voivat vaihdella sen mukaan, työskenteleekö maalari autoteollisuuden valmistuksessa vai ajoneuvojen korjaus- ja huoltoalalla.
  • Maantieteellinen Sijainti: Kaupunkikeskukset tarjoavat usein korkeampia palkkoja verrattuna maaseutualueisiin korkeamman elinkustannustason ja palveluiden kysynnän vuoksi.

Yhteenveto

Automaalareilla on olennainen rooli autoteollisuudessa, ja heidän korvauksensa heijastaa työssä vaadittavaa taitoa ja tarkkuutta. Palkkavaihtelut johtuvat tekijöistä, kuten kokemus, työnantaja ja maantieteellinen sijainti.

Mediaanipalkan ollessa lähellä kansallista mediaania, automaalari tarjoaa palkitsevan urapolun niille, jotka ovat intohimoisia ajoneuvoista ja esteettisyydestä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *